Kälä bä gul kälä bäräñ yädäwö

kälä bä zän kälä ärmañ yädäwö

zamöngä sök di che bä möng yädäwi

léwäni muñg yø che dostan yädäwö.