From occasional to emotional, funny to downright serious, we have all kind of SMS in our collection. To filter sms messages by your mode, select the dropdown on right.

 • Kälä bä gul kälä bäräñ yädäwö

  Kälä bä gul kälä bäräñ yädäwö kälä bä zän kälä ärmañ yädäwö zamöngä sök di che bä möng yädäwi léwäni muñg yø che dostan yädäwö.      

 • Sok Be Pärwä Sok Lä Pärwä Oda

  ‘Sok Be Pärwä Sok Lä Pärwä Oda She_ Sok Pä Khändä Sok Pä Järä Odä She_ Sängä Bä Owäyäm Khpäl Hääl Dä Zärgi_ Che Me janan Ränä Judä Odä She.

 • Za Me Da KHpaL

  Za Me Da KHpaL NaFs QaTiL Yama KHo Sa OwKrama…. KHudaYa Da STarGo Pa KHaisT De WarLa Had KarE Dy…..gdn8

 • Zra Me Dard Kawi Khogegi

  Zra Me Dard Kawi Khogegi 6 Da Wale Sah Me Landa Landa Kegi 6 Da Wale Ka Da Shpe Wraze Tobe Tobe Obasam! Zra Me Tana Na Sabrege 6 Da Wale Che De Kala Zikar Raashi Pa Mehfil Ke Marai Jaba Me Wochegi 6 Da Wale Che Ye Somra Herawama Na Pohegam Domra Der Rata […]

 • Ay pa shomlo baande Mayen halaka

  Ay pa shomlo baande Mayen halaka, Poza safa ka pa Laman halaka. Da spogo dak wehtah de ma jorawa, Shesha ke ma gora Spagan halaka. Laka che bia de nan gopi khwarale, Logy de heji da Brastan halaka. Khpale khirane pondy na paka we, Nor kha pora kawy Feshan halaka. Da khiro dak moliya tata […]

 • Khudaya khazan yi pa Bahar rawaly

  Khudaya khazan yi pa Bahar rawaly, Lag shante gham zma pa Yar rawaly. Che pa sro shondo yi jara owenam, Ohky da yar pa spen Rukhsar rawaly. Pa nema shpa warta sarama laary, Da gul ghotai zamong pa Laar rawaly. Ya ho zama janan zama kre RABA, Ya me zahmi zra ta Qarar rawaly. Da […]

 • Sumra KhkOle Da Wesal Rangina Shpa Wa

  Sumra KhkOle Da Wesal Rangina Shpa Wa Laila Mata Che Pa Las Bandi Oda Wa Tore Zolfe Ye Pa Makh Bandi Khware We Stare Stare Da MashOOm GhOndi Prata Wa Tola Shpa Warta Wekh Nast Woma Dedan La Pa Rombe Zale Laila Me Melmana Wa Ma Che Shunde Pa Sro ShundO Warla Kekhwe Da Haybata […]

 • Da Meene Qadr O Qeemat Delta Sok Sa Pejani??

  Da Meene Qadr O Qeemat Delta Sok Sa Pejani?? Hase BadNaam ShO Mohabbat Delta Sok Sa Pejani?? Da Meene Tanda Mekhana K Pa PyalO Mata We Saaqi Da SrO ShundO Sharbat Delta Sok Sa Pejani?? Nura Ba Na KawOm Meena De Be_Nango Sara Mulk Da PukhtO De Khu Ghairat Delta Sok Sa Pejani??

 • Da Khpal Khyal Pa Dunyage K

  Da Khpal Khyal Pa Dunyage K Zanla Nast Yama Yawaze.. . . . . . Nor Me Hes Pa Khyal K Neshta Khu Janan Rata Yadege.

 • Ghani Khan

  Ghani Khan Ghani Khan BABA Sa Me Ishq Aw Sa Janan Sa GhamOOna Da Jehan Sa Da Yar Da ZulfO Sorey, Sa Ghamgen GhOnde Makham! Sa Didar Da KhkOlO StargO, Sa WajOOd Me Na_Tamam! Sa Pa Hosan GhOrOr Masta, Sa Kame Me Da Jehan! Sa Jalwey Da Yar Da Makh Me, Sa HadOOna Da Jehan! […]

 • Da Nang aw da Ghairat pa Wraz me Gora..

  Da Nang aw da Ghairat pa Wraz me Gora.. Yaw qadam ba Shata na Sham ka AFGHAN Wom. Da PUKHTO Fitrat me Dumra ISLAMI Day. Ka ISLAM na vay no Hum ba MUSALMAN Wom.

 • Sahar Ba Me Leda Hum Mazigar Ba Me Leda

  Sahar Ba Me Leda Hum Mazigar Ba Me Leda Da Cham Gawand Khabra Wa Aksar Ba Me Leda Mirat Ye PeghltOb Sha Pa Didan Pase Ye Rhund Shwm La Kha Wa Che Wara Wa No Bahar Ba Me Leda Mudam Ba Ye Khkara Wo Speen Rukhsar Da GuL Pa Shan Bagher Da Lupate Na SartOr […]