Kamla Dhola Ajeeb Thi Giaya Hai

Wat Vi Dil Dey Qareeb Thi Giaya Hai

Pata Nahi Mekoon ?M? Nai karinda

KHALOOS Muk Giaya Hai ?a ?hoda Ghareeb Thi Giaya Hy