Memon: Yeh kaila(banana) kaisay diya? Shopkeeper: 1Rs. Memon: 60 Paisa ka deta hai? S.K: 60 paise mein to sirf chilka milega. Memon:Ley 40 paisay, chilka rakh aur kela day de :p